DOGARU MARIANA

Președinte Consiliul ARACIP

Telefon:
0213104213
Website:
Adresa:
Adresa: Strada Spiru Haret nr. 12, camera 36, etaj 1.

Are 28 de ani vechime în învățământ. A absolvit cursurile Școlii Normale ”Ștefan Velovan” din Craiova (1990-1995), generația de aur, ”Marin Sorescu”, profil pedagogic, specializarea învățător, cursurile Facultății de Teologie din Craiova (1995-1999), ale Facultății de Pedagogie și Științele Educației (2016), studiile de master în management educațional la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București (2006), studiile doctorale la Școala Doctorală a Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității București, sub coordonarea științifică a profesorului universitar dr. Ioan Neacșu, cu tema ”Managerul școlar-leader și inovator” (2014).

Are gradul didactic I atât pentru funcția didactică de învățător (2005), cât și pentru funcția didactică de profesor (2006), a fost învățător metodist (2001-februarie 2006), membru în Consiliul Consultativ al nivelului primar (2003-2005). A fost expert în calitatea educației la ARACIP în perioada martie 2006-septembrie 2018, iar în perioada octombrie 2006-octombrie 2013, șeful Departamentului de evaluare externă a calității. Din septembrie 2018 este lector universitar la Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea POLITEHNICA din București, titular de cursuri: Pedagogie 1, Pedagogie 2, Educație și stare de bine, Învățare prin cooperare, Managementul calității, Practică pedagogică; cadru didactic asociat la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, master Management educațional.

Este absolventă a cursurilor școlilor de vară Education policies (2008), Curriculum Policies: Making Education Respond to Society and the Labor Market (2009), Educational leadership in transitioning societies (2010), “School governance: the challenges of decentralization, autonomy and social responsibility” (2011,) susținute de Network of Education Policy Centers cu profesori din Germania, Letonia, USA, Anglia și a cursului online ”Learning how to learn”, susținut de Barbara Oakland în colaborare cu Universitatea San Diego din USA, finalizat cu certificat (2020).

Este formator național din 2008 (pentru o varietate de cursuri, insa amintim Rolul comunicării și managementul clasei de elevi, Managementul calității, Leadership și management etc.), director de programe de formare (Calitatea prin prisma standardelor de evaluare, acreditat prin OM 4383/22.08.2014, Educație de calitate în mediul rural, acreditat prin OM 4383/22.08.2014).

A făcut parte din echipele ce au evaluat campaniile UNICEF de intervenție în școlile din zonele vulnerabile în vederea scăderii procentului de părăsire timpurie a școlii, ”Hai la școală! ” și ”Educație incluzivă de calitate”, expert în educație la FCG International Ltd, Finlanda, http://www.fcg.fi/international pentru formularea de standarde ocupaționale (evaluator programe, evaluator pentru centrele de recunoaștere a competențelor dobândite în context nonformal) (2008).

A fost desemnată de Comisia Europeana ca expert TAIEX , a avut misiune în Ucraina în anul 2018 pentru implementarea sistemului de management al calității în sistemul de învățământ ucrainean.

Este autor/ coautor a 11 cărți/suporturi de curs, 25 de articole și rapoarte de cercetare publicate în reviste românești și internaționale, indexate în baze de date precum Web of Knowledge, ERIH+, SCOPUS etc., a participat la 17 conferințe nationale si internaționale cu teme: managementul calității, curriculum, reziliență școlară, stare de bine, incluziune, școala bună, management și leadership etc. Este reviewer pentru revistele din grupurile editoriale Sage Open, Taylor &Francis, Dyslexia, evaluator UEFISCDI.

A fost membru în comitetul științific al conferințelor International Multidisciplinary Scientific Conference on the Dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education, iunie 2020, International Scientific Conference (https://www.elseconference.eu), International Conferences RCSAVP 2020 etc.