Transparență instituțională

EXECUȚIE BUGETARĂ AUGUST 2023 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ IULIE 2023 (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al doilea trimestru) (pdf)
Constantin Marcel - Declaratie interese 2023_30 de zile de la încetare (pdf)
Constantin Marcel -Declaratie avere 2023 _30 de zile de la încetare (pdf)
Nicoleta Angheluta - Declaratie interese 2023_30 de zile de la încetare (pdf)
Nicoleta Angheluta - Declaratie avere 2023_30 de zile de la încetare (pdf)
Listă cu active fixe sau obiecte de inventar aprobate pentru disponibilizare prin transfer fără plată, către o altă instituție publică - 2023 (pdf)
Documente privind execuția contractelor_2023_1 (pdf)
RAPORT ARACIP ANUL 2022_LEGEA NR. 544 (pdf)