Venituri angajați

07 mai 2021 VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL ARACIP LA 31.03.2021 (pdf)
30 sept. 2020 Venituri brute_30 SEPTEMBRIE 2020_ARACIP_f (pdf)
30 oct. 2019 venituri brute_30 septembrie 2019_aracip (pdf)