Venituri angajați

30 sept. 2021 VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL ARACIP LA 30.09.2021 (pdf)
07 mai 2021 VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL ARACIP LA 31.03.2021 (pdf)
30 sept. 2020 Venituri brute 30 SEPTEMBRIE 2020 ARACIP (pdf)
30 oct. 2019 Venituri brute 30 septembrie 2019 ARACIP (pdf)