Bilanțuri contabile

Bilanț contabil ARACIP 2018 -( al patrulea trimestru ) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2018 - (al treilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2018 -( al doilea trimestru ) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2018 -(primul trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2017 - (al patrulea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2017 - (al treilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2017 - (al doilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2017 -(primul trimestru) (pdf)