Bilanțuri contabile

Bilanț contabil ARACIP 2021 - (al doilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2021 - (primul trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2020 - (al patrulea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2020 - (al treilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2020 - (al doilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2020 - (primul trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2019 -( al patrulea trimestru ) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2019 -(al treilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2019 -( al doilea trimestru ) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2019 - (primul trimestru) (pdf)