Bilanțuri contabile

Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al patrulea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al treilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al doilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2023 - (primul trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2022 - (al patrulea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2022 - (al treilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2022 - (al doilea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2022 - (primul trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2021 - (al patrulea trimestru) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2021 - (al treilea trimestru) (pdf)