Reorganizare unități de învățământ

Reorganizare unități de învățământ

Cerere MONITORIZARE - reorganizare unități de învățământ (doc)
Fișă tip reorganizare unități de învățământ particular (docx)
Raport monitorizare in vederea reorganizarii unitatilor de invatamant (docx)
Justificarea reorganizarii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica (docx)
Notă reorganizare 2024-2025 (pdf)