Procedura de acreditare

Reprezint o UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT AUTORIZATĂ, care urmează a fi ACREDITATĂ

Depunerea cererii, contractare și completarea datelor pe platformă

Analizarea documentației și vizita de evaluare externă

  • ARACIP întocmește nota de verificare a documentației încărcate de unitatea de învățământ pe platforma https://calitate.aracip.eu;
  • Unitatea de învățământ completează datele și documentația conform solicitărilor din nota de verificare, în termen de 15 zile de la comunicare;
  • NOTĂ: nerespectarea termenului duce la respingerea cererii, cu returnarea a 70% din contravaloarea tarifului de evaluare;
  • ARACIP emite hotărârea de evaluare externă și comunică inițiatorului data de derulare a vizitei de evaluare externă;
  • În urma vizitei este întocmit și publicat raportul de evaluare externă.

Vizita de evaluare externă și decizia de autorizare

  • Raportul de evaluare externă este analizat, validat și apoi discutat în Consiliul ARACIP;
  • ARACIP publică Hotărârea Consiliului ARACIP și inițiază Ordinul de Ministru de acordare sau de neacordare a acreditării;
  • UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT poate contesta Ordinul de ministru de neacordare a acreditării în termen de 30 de zile de la comunicarea motivelor de neacreditare.

În urma obținerii acreditării, unitatea de învățământ are următoarele obligații:

Instrucțiunea nr 2_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea acreditării (pdf)