Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

Procedură

ORDIN nr. 5856-21.12.2021 - Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ coresp. unui sistem educaţional din altă țară (pdf)
OMECS nr. 3800 din 7 mai 2015 - procedură de înscriere (pdf)