Metodologii de evaluare

NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)