Metodologii de evaluare

ORDIN nr. 6469 - 27.12.2022 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
ORDIN nr. 3.073 din 16 ianuarie 2024 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
Notă privind derularea activităților de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2021-31 august 2022 (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)