Metodologii de evaluare

Notă privind derularea activităților de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2021-31 august 2022 (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)