Legislație secundară – învățământ preuniversitar

OMEN nr. 3667 din 14 martie 2019 (pdf)
OMEN nr. 3412 din 19 martie 2013 (pdf)
OMECTS nr. 6517 din 19 decembrie 2012 (pdf)
OMECS nr. 3800 din 7 mai 2015 (pdf)
OMEC nr. 5338 din 11 octombrie 2006 (pdf)
OMEC nr. 5337 din 11 octombrie 2006 (pdf)
OMEC nr. 4488 din 9 iunie 2020 (pdf)
HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 (pdf)
HG nr. 71 din 14 iunie 2009 (pdf)
HG nr. 1.258 din 18 octombrie 2005 (pdf)