Legislație secundară – învățământ preuniversitar

Ordin NR. 4869 - 30.08.2022 - Metodologie de evaluare instituțională - nivelul ANTEPREȘCOLAR (pdf)
ORDIN nr. 3.073 din 16 ianuarie 2024 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
HG. nr. 631 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 994 - 2020 (pdf)
H.G. nr. 649 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 993 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE nr. 155 din 2 februarie 2022 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (pdf)
HG - nr. 994 - 2020 abroga HG nr. 21 - 2007 incepand cu data de 01.09.2021 (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
HG nr. 21 din 10 ianuarie 2007 (pdf)
HG nr. 22 din 10 ianuarie 2007 (pdf)
OMEN nr. 4044 din 24 mai 2019 (pdf)