Legislație secundară – învățământ preuniversitar

23 mai 2022 HG. nr. 631 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 994 - 2020 (pdf)
23 mai 2022 H.G. nr. 649 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 993 - 2020 (pdf)
08 feb. 2022 HOTĂRÂRE nr. 155 din 2 februarie 2022 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (pdf)
29 dec. 2020 HG - nr. 994 - 2020 abroga HG nr. 21 - 2007 incepand cu data de 01.09.2021 (pdf)
29 dec. 2020 HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
29 dec. 2020 HG nr. 21 din 10 ianuarie 2007 (pdf)
29 dec. 2020 HG nr. 22 din 10 ianuarie 2007 (pdf)
29 dec. 2020 OMEN nr. 4044 din 24 mai 2019 (pdf)
29 dec. 2020 OMEN nr. 3668 din 14 martie 2019 (pdf)
29 dec. 2020 OMEN nr. 3667 din 14 martie 2019 (pdf)