Legislație - proceduri în vigoare anterior datei de 10.12.2020

ordin nr 3668_2019 (pdf)
ordin nr 3667_2019 (pdf)
hg 1534-2008 - standarde de referinta a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar (pdf)
tarifele de evaluare ale aracip 01.01.2018 (doc)
tarifele de evaluare ale aracip 01.01.2018 (doc)
tarifele de evaluare ale aracip 01.01.2018 (doc)
comunicat - modalitatea de inaintare a solicitarii de evaluare externa (2) (pdf)
comunicat - modalitatea de inaintare a solicitarii de evaluare externa (pdf)
comunicat - modalitatea de inaintare a solicitarii de evaluare externa (pdf)
Precizari RAEI 2013 (pdf)