Informații utile privind acordul ARACIP

Informații utile privind acordul ARACIP

Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta _septembrie 2022 (docx)
Cerere ACORD_F.1.5_1_01.09.2022 (doc)
Ordin nr. 4975 - 30.08.2022 - privind obținerea acordului ARACIP de înființare în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri - discipline spotive (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)