Informații utile privind acordul ARACIP

Informații utile privind acordul ARACIP

Cerere ACORD_F.1.5_1_01.09.2023 (doc)
Fișă tip unitate învătământ existentă_01.09.2023 (docx)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Ordin nr. 4975 - 30.08.2022 - privind obținerea acordului ARACIP de înființare în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri - discipline spotive (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)