Informații utile despre monitorizare

FIȘĂ TIP pentru unitățile de învățământ STAT în vederea REORGANIZĂRII_editabil (docx)
FIȘĂ TIP pentru unitățile de învățământ STAT în vederea REORGANIZĂRII (pdf)
FIȘĂ TIP pentru unitățile de învățământ PARTICULARE în vederea REORGANIZĂRII_editabil (docx)
FIȘĂ TIP pentru unitățile de învățământ PARTICULARE în vederea REORGANIZĂRII (pdf)
Fișă tip monitorizare schimbare sediu (docx)
Fișă tip monitorizare extindere sediu (docx)
Cerere de monitorizare în vederea schimbării sediului unității de învățământ (doc)
Cerere de monitorizare în vederea extinderii activității de învățământ (doc)
Cerere de monitorizare în vederea reorganizării unității de învățământ (doc)
Ordin nr. 6217 din 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare an școlar 2023-2024 (pdf)