Informații utile despre autorizarea de funcționare provizorie

HG - nr. 994 - 2020 abroga HG nr. 21 - 2007 incepand cu data de 01.09.2021 (pdf)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
GHID - volumul 1 - Evaluarea internă și externă a dezvoltării instituționale (pdf)
GHID - volumul 3 - Evaluarea internă și externă a îmbunatațirii și învățării organizaționale (pdf)
GHID - volumul 4 - Managementul rezultatelor învățării_ (pdf)
Notă privind derularea activităților de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2021-31 august 2022 (pdf)
Componență REI_autorizarea de functionare provizorie (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)