Informații utile despre autorizarea de funcționare provizorie

Cerere AFP_unitate noua nivel ANTEPRESCOLAR (doc)
Cerere AFP_nivel nou ANTEPRESCOLAR (doc)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta _septembrie 2022 (docx)
Fisa tip pentru o noua unitate de invatamant_septembrie 2022 (docx)
Cerere AFP_F.1.2_1_ 01.09.2022_unitate existenta (doc)
Cerere AFP_F.1.1_1_01.09.2022_unitate noua (doc)
Instructiunea 1_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea autorizații de funcționare provizorie (pdf)
HG - nr. 994 - 2020 abroga HG nr. 21 - 2007 incepand cu data de 01.09.2021 (pdf)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)