Informații utile despre acreditare

Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta _septembrie 2022 (docx)
Cerere ACR_F.1.3_1_01.09.2022 (doc)
Cerere ACR_F.1.3_1_01.09.2022 - CONFORM OME_3958 (doc)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta - CONFORM O.M.E nr.3958 - .2022 (docx)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Instrucțiunea nr 2_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea acreditării (pdf)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
GHID - volumul 1 - Evaluarea internă și externă a dezvoltării instituționale (pdf)
GHID - volumul 3 - Evaluarea internă și externă a îmbunatațirii și învățării organizaționale (pdf)