Informații pentru inspectoratele școlare

Justificarea reorganizării unor unități de învățămînt (docx)
Raport de monitorizare extindere sediu (docx)
Raport de monitorizare in vederea reorganizarii retelei scolare (docx)
Raport de monitorizare schimbare sediu (docx)
Adresă nr. 8243- 24.11.2022 - în atenția ISJ-ISMB (pdf)
Adresă ARACIP nr. 6020 - 2022 -în atenția ISJ-ISMB (pdf)
Adresă în atenția ISJ-ISMB privind unitățile de învățământ din rețeaua școlară care nu au fost supuse acreditării evaluării externe periodice în termenele prevăzute de lege (zip)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Nota nr. 1226 - 24.03.2021 ref. la adresa MEC-DGIP nr. 1703 - 19.03.2021 (pdf)