Informații pentru inspectoratele școlare

Adresa nr. 13203 - 2023 - ref. la Comisia Națională de Inspecție Școlară (pdf)
Raport de monitorizare și control_extinderea activității de învățământ 12.09.2023 (docx)
Raport de monitorizare și control_schimbare sediu 12.09.2023 (docx)
Justificarea reorganizării unor unități de învățămînt (docx)
Raport de monitorizare in vederea reorganizarii retelei scolare (docx)
Adresă nr. 8243- 24.11.2022 - în atenția ISJ-ISMB (pdf)
Adresă ARACIP nr. 6020 - 2022 -în atenția ISJ-ISMB (pdf)
Adresă în atenția ISJ-ISMB privind unitățile de învățământ din rețeaua școlară care nu au fost supuse acreditării evaluării externe periodice în termenele prevăzute de lege (zip)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Nota nr. 1226 - 24.03.2021 ref. la adresa MEC-DGIP nr. 1703 - 19.03.2021 (pdf)