Informații de interes public

Planificare ora interviu concurs ARACIP nr. 1 - 2022 - posturi de conducere (pdf)
Criterii de evaluare la proba de interviu_posturi de conducere (pdf)
REZULTATELE CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ - CONCURS ARACIP NR .1 - 2022_POSTURI DE EXECUTIE.pdf (pdf)
REZULTATELE CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ - CONCURS ARACIP NR. 1 - 2022_POSTURI DE CONDUCERE (pdf)
Hanciuc Nina - Declarație de Avere - 30 de zile de la încetare (pdf)
Hanciuc Nina - Declarație de Interese - 30 de zile de la încetare_a (pdf)
VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI ARACIP - 31.03.2022 (pdf)
Rezultatele probei scrise la concursul nr. 1 organizat de ARACIP_posturi de execuție_ 2022.pdf (pdf)
Rezultatele probei scrise la concursul nr. 1 organizat de ARACIP_posturi de conducere_ 2022 (pdf)
Paraschiva Alina Gabriela - Declarație de Interese - 30 de zile de la încetare (pdf)