Informații de interes public

EXECUȚIE BUGETARĂ NOIEMBRIE 2022 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ OCTOMBRIE 2022 (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2022 - (al treilea trimestru) (pdf)
Anunț - În atenția instituțiilor publice (zip)
Listă cu active fixe sau obiecte de inventar aprobate pentru disponibilizare prin transfer fără plată, către o altă instituție publică - 2022 (pdf)
VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI ARACIP - 30.09.2022 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ SEPTEMBRIE 2022 (pdf)
Trăistaru Luciana-Denisa - Declarație de Interese - 30 de zile de la numire (pdf)
Trăistaru Luciana-Denisa - Declarație de Avere - 30 de zile de la numire (pdf)
CODUL DE CONDUITA ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA - ARACIP - 2022 (pdf)