Informații de interes public

REZULTATELE CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ - CONCURS ARACIP NR. 1 - 2022_POSTURI DE CONDUCERE (pdf)
Hanciuc Nina - Declarație de Avere - 30 de zile de la încetare (pdf)
Hanciuc Nina - Declarație de Interese - 30 de zile de la încetare_a (pdf)
VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI ARACIP - 31.03.2022 (pdf)
Rezultatele probei scrise la concursul nr. 1 organizat de ARACIP_posturi de execuție_ 2022.pdf (pdf)
Rezultatele probei scrise la concursul nr. 1 organizat de ARACIP_posturi de conducere_ 2022 (pdf)
Paraschiva Alina Gabriela - Declarație de Interese - 30 de zile de la încetare (pdf)
Paraschiva Alina Gabriela - Declarație de Avere - 30 de zile de la încetare (pdf)
Anunț referitor la proba scrisă din data de 5 iulie 2022 (pdf)
Anunț referitor la proba scrisă din data de 4 iulie 2022 (pdf)