Informații de interes public

Declarație de interese - 2019 - Constantin - Șerban IOSIFESCU (pdf)
Declarație de interese - 2019 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2018 - (al treilea trimestru) (pdf)
Buget 2018 (pdf)
Venituri brute_30 septembrie 2018_aracip (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2018 -( al doilea trimestru ) (pdf)
Declarație de avere - 2018 - Constantin - Șerban IOSIFESCU (pdf)
Declarație de interese - 2018 - Constantin - Șerban IOSIFESCU (pdf)
Declarație de avere - 2018 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)
Declarație de interese - 2018 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)