Informații de interes public

Rezultatele interviului - concurs ARACIP - 30.08.2018 (pdf)
Rezultatele probelor scrise și practice - concurs ARACIP- 30.08.2018 (pdf)
Rezultatele selecției dosarelor 28.08.2018 - concurs ARACIP (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2018 -( al doilea trimestru ) (pdf)
Anunț concurs ocupare posturi ARACIP (pdf)
Declarație de avere - 2018 - Constantin - Șerban IOSIFESCU (pdf)
Declarație de interese - 2018 - Constantin - Șerban IOSIFESCU (pdf)
Declarație de avere - 2018 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)
Declarație de interese - 2018 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)
Venituri brute 30 martie 2018 ARACIP (pdf)