Informații de interes public

Bilanț contabil ARACIP 2020 - (al doilea trimestru) (pdf)
Declarație de avere - 2020 - Constantin - Șerban IOSIFESCU (pdf)
Declarație de avere - 2020 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)
Declarație de interese - 2020 - Constanța - Valentina MIHĂILĂ (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ APRILIE 2020 (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2020 - (primul trimestru) (pdf)
Execuție bugetară martie 2020 (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2019 -( al patrulea trimestru ) (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2019 -(al treilea trimestru) (pdf)
Execuție bugetară februarie 2020 (pdf)