Informații de interes public

Declarație de avere- Constanța Valentina MIHĂILĂ - oct. 2021 (pdf)
Declarație de interese - Constanța Valentina MIHĂILĂ - oct. 2021 (pdf)
VENITURI BRUTE ȘI NETE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL ARACIP LA 30.09.2021 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ AUGUST 2021 (pdf)
Declarație de interese - 2021 - Virginia MARCUS (pdf)
Declarație de avere - 2021 - Virginia MARCUS (pdf)
Declarație de interese - 2021 - Petruța FLUIERȘ (pdf)
Declarație de avere - 2021 - Petruța FLUIERȘ (pdf)
Declarație de interese - 2021 - Alina PARASCHIV (pdf)
Declarație de avere - 2021 - Alina PARASCHIV (pdf)