Informații de interes public

Petruta Fluieras - Declaratie de avere 2023 (pdf)
Petruta Fluieras - Declaratie de interese 2023 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ DECEMBRIE 2023 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ NOIEMBRIE 2023 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ OCTOMBRIE 2023 (pdf)
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2023 (pdf)
Documente privind execuția contractelor_2023_3 (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al treilea trimestru) (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ SEPTEMBRIE 2023 (pdf)
VENITURI BRUTE ALE PERSONALULUI ARACIP - 30.09.2023 (pdf)