Informații de interes public

Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al treilea trimestru) (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ SEPTEMBRIE 2023 (pdf)
VENITURI BRUTE ALE PERSONALULUI ARACIP - 30.09.2023 (pdf)
Contracte aflate in derulare_2023 (xlsx)
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2023 (pdf)
Documente privind execuția contractelor_2023 _2 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ AUGUST 2023 (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ IULIE 2023 (pdf)
Bilanț contabil ARACIP 2023 - (al doilea trimestru) (pdf)
Constantin Marcel - Declaratie interese 2023_30 de zile de la încetare (pdf)