Informații de interes public

Bilanț contabil ARACIP 2022 - (primul trimestru) (pdf)
EXECUȚIE BUGETARĂ APRILIE 2022 (pdf)
Vașcu J. Janina-Elena - Declarație de Interese - 30 de zile de la numire (pdf)
Vașcu J. Janina-Elena - Declarație de Avere - 30 de zile de la numire (pdf)
Notă informare mentenanță platformă https://calitate.aracip.eu (pdf)
Comunicat de presă ARACIP - 28.04.2022 (pdf)
Bolmadir Floarea - Declarație de Interese - 30 de zile de la numire (pdf)
Bolmadir Floarea - Declarație de Avere - 30 de zile de la numire (pdf)
Gavrila Cristina - Declarație de Interese - 30 de zile de la numire (pdf)
Gavrila Cristina - Declarație de Avere - 30 de zile de la numire (pdf)