Informații de funcționare

Functionarea legala a unitatilor de invatamant

OMEN nr. 3668 din 14 martie 2019 (pdf)
OMEN nr. 3667 din 14 martie 2019 (pdf)
OMEN nr. 3412 din 19 martie 2013 (pdf)
OMECTS nr. 6517 din 19 decembrie 2012 (pdf)
OMECS nr. 3800 din 7 mai 2015 (pdf)
OMEC nr. 5338 din 11 octombrie 2006 (pdf)
OMEC nr. 5337 din 11 octombrie 2006 (pdf)
OMEC nr. 4488 din 9 iunie 2020 (pdf)
HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 (pdf)
HG nr. 71 din 14 iunie 2009 (pdf)