Informații de funcționare

Functionarea legala a unitatilor de invatamant

Ordin comun MS - MEC_31 august_2020_5487_1494 (pdf)
HG - nr. 994 - 2020 abroga HG nr. 21 - 2007 incepand cu data de 01.09.2021 (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
HG nr. 21 din 10 ianuarie 2007 (pdf)
HG nr. 22 din 10 ianuarie 2007 (pdf)
OMEN nr. 4044 din 24 mai 2019 (pdf)
OMEN nr. 3668 din 14 martie 2019 (pdf)
OMEN nr. 3667 din 14 martie 2019 (pdf)
OMEN nr. 3412 din 19 martie 2013 (pdf)
OMECTS nr. 6517 din 19 decembrie 2012 (pdf)