Informații de funcționare

Functionarea legala a unitatilor de invatamant

Ordin NR. 4869 - 30.08.2022 - Metodologie de evaluare instituțională - nivelul ANTEPREȘCOLAR (pdf)
ORDIN nr. 3.073 din 16 ianuarie 2024 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
Fisa tip unit invat existenta_01.09.2023 (docx)
Instructiunea 3_2022 Evaluare Externa Periodica (docx)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
HG. nr. 631 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 994 - 2020 (pdf)
H.G. nr. 649 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 993 - 2020 (pdf)
HOTĂRÂRE nr. 155 din 2 februarie 2022 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (pdf)
ORDIN nr. 3.235-93-2021_ Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (pdf)
ORDIN nr. 1.456 din 25.08. 2020 -privind aprobarea Normelor de igienă (pdf)