Metodologii de evaluare

COMUNICAT NR. 8 ACTIVITATE ARACIP (pdf)
Notă privind derularea activităților de evaluare externă în perioada 1 sept. 2020 - 31 august 2021 (pdf)
comunicat - modalitatea de inaintare a solicitarii de evaluare externa (2) (pdf)
Metodologia de evaluare HG 22 (pdf)