Sinteza fișelor de evaluare instituțională in vederea acreditării

23 aug. 2017 Standarde de referinta si indicatori de perfomanta (pdf)
23 aug. 2017 Sinteza fiselor de evaluare institutionala acreditare (pdf)