Informații unități de învătământ

Informatii unitati de invatamant

10 ian. 2018 Recomandări ARACIP - rezultate din derularea activităților de evaluare externă a calității educației (pdf)
10 ian. 2018 Raportul privind realizarea activităților de evaluare externă periodică a calității în 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat (pdf)
11 oct. 2017 RAPORTUL NAŢIONAL PRIVIND STAREA CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PUBLIC DIN MEDIUL RURAL - Septembrie 2015 (pdf)
11 oct. 2017 STUDIU PRIVIND NIVELUL CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎNREGISTRAT PRIN STANDARDELE ÎN VIGOARE ȘI CEL ÎNREGISTRAT PRIN NOILE STANDARDE, PRECUM ȘI PRIVIND MECANISMELE, STANDARDELE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN ALTE ȚĂRI (pdf)
11 feb. 2020 Anexe - Raportul 238 de unități de învățământ preuniversitar de stat (rar)