Informații unități de învătământ

Informatii unitati de invatamant

Manual Evaluare Interna a Calității (pdf)
Raportul privind realizarea activităților de evaluare externă periodică a calității în 238 de unități de învățământ preuniversitar de stat (pdf)
REGISTRUL FURNIZORILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ, conform comunicărilor realizate de ISJ-ISMB, la nivelul anului 2017 (xls)
Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 - Concluzii rezultate din analiza datelor colectate - Anul școlar 2013-2014 (pdf)
Raport național privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar public din mediul rural (pdf)
STUDIU NAŢIONAL PRIVIND STADIUL DEZVOLTĂRII CULTURII CALITĂŢII LA NIVELUL SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (pdf)
PROPUNERI PRIVIND STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 01.04.2013 (doc)
Raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România (pdf)
Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. I / 2015 - Influența evaluării externe asupra calității educației (pdf)
Recomandări ARACIP - rezultate din derularea activităților de evaluare externă a calității educației (pdf)