Informații unități de învătământ

Informatii unitati de invatamant

16 feb. 2018 rapoarte de cercetare aracip - vol. 2 (pdf)
16 feb. 2018 studiu privind nivelul calității serviciilor educaționale înregistrat prin standardele în vigoare și cel înregistrat prin noile standarde (pdf)
16 feb. 2018 raport național privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar public din mediul rural (pdf)
16 feb. 2018 studiu național privind stadiul dezvoltării culturii calității la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar (pdf)
16 feb. 2018 propuneri privind strategia națională de îmbunătățire a calității în sistemul de învățământ preuniversitar 01.04.2013 (doc)
15 feb. 2018 raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din românia (pdf)
15 feb. 2018 rapoarte de cercetare aracip vol. 1 (pdf)
10 ian. 2018 recomandări aracip rezultate din derularea activităților de evaluare externă a calității educației (pdf)
10 ian. 2018 raport - evaluare externa periodica 300 unitati de invățământ de stat (pdf)
11 oct. 2017 raportul national septembrie 2015 (pdf)