Rapoarte despre starea calității educației

12 feb. 2020 Raportul privind realizarea activităților de evaluare externă periodică a calității în 238 de unități de învățământ preuniversitar de stat (pdf)
16 feb. 2018 Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 - Concluzii rezultate din analiza datelor colectate - Anul școlar 2013-2014 (pdf)
16 feb. 2018 Raport național privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar public din mediul rural (pdf)
16 feb. 2018 STUDIU NAŢIONAL PRIVIND STADIUL DEZVOLTĂRII CULTURII CALITĂŢII LA NIVELUL SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (pdf)
16 feb. 2018 PROPUNERI PRIVIND STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 01.04.2013 (doc)
15 feb. 2018 Raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România (pdf)
15 feb. 2018 Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. I / 2015 - Influența evaluării externe asupra calității educației (pdf)
10 ian. 2018 Recomandări ARACIP - rezultate din derularea activităților de evaluare externă a calității educației (pdf)
10 ian. 2018 Raportul privind realizarea activităților de evaluare externă periodică a calității în 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat (pdf)
11 oct. 2017 RAPORTUL NAŢIONAL PRIVIND STAREA CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PUBLIC DIN MEDIUL RURAL - Septembrie 2015 (pdf)