Manuale, ghiduri și instrumente de evaluare

Instrumente

Tutorial evaluare externă a calității - Reprezentant FE_2021 (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)