Procedura de autorizare

SUNT INIȚIATOR – Reprezint un consiliu local sau județean, o asociație, o fundație sau o societate comercială
Depunerea cererii, contractarea și înscrierea pe platformă
Analizarea documentației și vizita de evaluare externă
 • ARACIP întocmește nota de verificare a documentației încărcate de inițiator pe platforma https://calitate.aracip.eu;
 • INIȚIATORUL completează datele și documentația conform solicitărilor din nota de verificare, în termen de 15 zile de la comunicare;
 • NOTĂ: nerespectarea termenului duce la respingerea cererii, cu returnarea a 70% din contravaloarea tarifului de evaluare;
 • ARACIP emite hotărârea de evaluare externă și comunică inițiatorului data de derulare a vizitei de evaluare externă;
 • În urma vizitei este întocmit și publicat raportul de evaluare externă.
Decizia de autorizare
 • Raportul de evaluare externă este analizat, validat și apoi discutat în Consiliul ARACIP;
 • ARACIP publică Hotărârea Consiliului ARACIP și inițiază Ordinul de Ministru de acordare sau de neacordare a autorizației de funcționare provizorie;
 • INIȚIATORUL poate contesta Ordinul de ministru de neacordare a autorizației în termen de 30 de zile de la comunicarea motivelor de neacordare a autorizației de funcționare provizorie.
În urma obținerii autorizației de funcționare provizorie, INIȚIATORUL are următoarele obligații:
 • Să angajeze personal calificat pentru a asigura școlarizarea pentru preșcolari sau elevi pentru nivelurile/calificările/specializările autorizate.
 • Să obțină personalitatea juridică pentru unitatea de învățământ nou înființată conform ordinului de ministru.
 • Să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute în standardele de acreditare (până la inițierea procesului de acreditare).
 • Să inițieze procesul de acreditare după intervalul de timp corespunzător ciclului de învățământ pentru care a obținut autorizarea de funcționare provizorie, dar nu mai târziu de trei ani de la trecerea acestui interval de timp.
Reprezint o unitate de învățământ deja înființată
Depunerea cererii, contractarea și încarcarea datelor pe platformă
Analizarea documentației și vizita de evaluare externă
 • ARACIP întocmește nota de verificare a documentației încărcate de inițiator pe platforma https://calitate.aracip.eu;
 • UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT completează datele și documentația conform solicitărilor din nota de verificare, în termen de 15 zile de la comunicare;
 • NOTĂ: nerespectarea termenului duce la respingerea cererii, cu returnarea a 70% din contravaloarea tarifului de evaluare;
 • ARACIP emite hotărârea de evaluare externă și comunică inițiatorului data de derulare a vizitei de evaluare externă;
 • În urma vizitei este întocmit și publicat raportul de evaluare externă.
Vizita de evaluare externă și decizia de autorizare
 • Raportul de evaluare externă este analizat, validat și apoi discutat în Consiliul ARACIP;
 • ARACIP publică Hotărârea Consiliului ARACIP și inițiază Ordinul de Ministru de acordare sau de neacordare a autorizației de funcționare provizorie;
 • UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT poate contesta Ordinul de ministru de neacordare a autorizației în termen de 30 de zile de la comunicarea motivelor de neacordare a autorizației de funcționare provizorie.
În urma obținerii autorizației de funcționare provizorie, unitatea de învățământ are următoarele obligații:
 • Să angajeze personal calificat pentru a asigura școlarizarea pentru preșcolari sau elevi pentru nivelurile/calificările/specializările autorizate.
 • Să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute în standardele de acreditare (până la inițierea procesului de acreditare).
 • Să inițieze procesul de acreditare după intervalul de timp corespunzător ciclului de învățământ pentru care a obținut autorizarea de funcționare provizorie, dar nu mai târziu de trei ani de la trecerea acestui interval de timp.