30 iun. 2022 Anunț referitor la proba scrisă din data de 5 iulie 2022 (pdf)
30 iun. 2022 Anunț referitor la proba scrisă din data de 4 iulie 2022 (pdf)
23 mai 2022 HG. nr. 631 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 994 - 2020 (pdf)
23 mai 2022 H.G. nr. 649 - 2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 993 - 2020 (pdf)
19 mai 2022 Instrucțiunea nr 2_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea acreditării (pdf)
19 mai 2022 Instructiunea 1_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea autorizații de funcționare provizorie (pdf)
01 iul. 2022 Paraschiva Alina Gabriela - Declarație de Interese - 30 de zile de la încetare (pdf)
01 iul. 2022 Paraschiva Alina Gabriela - Declarație de Avere - 30 de zile de la încetare (pdf)
29 iun. 2022 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale , vacante în cadrul ARACIP - III - 2022 (pdf)
29 iun. 2022 Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de ARACIP - I _2 - 2022 (pdf)