Tipuri de evaluare externă

INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)
Componență REI_evaluare periodica (pdf)
Componență REI_acreditare (pdf)
Componență REI_autorizarea de functionare provizorie (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)