Tipuri de evaluare externă

Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta CONFORM OME nr.3958 - .2022 (docx)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta - CONFORM O.M.E nr.3958 - .2022 (docx)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Instrucțiunea nr 2_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea acreditării (pdf)
Instructiunea 1_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea autorizații de funcționare provizorie (pdf)
Comunicat privind ORDINUL nr. 3.557 din 11.04.2022 referitor la modificarea şi completarea ORDINULUI 5.511 - 2021 - an scolar 2022-2023 (pdf)
ORDIN nr. 3.557 din 11.04.2022 referitor la modificarea şi completarea ORDINULUI 5.511 - 2021 - Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare an scolar 2022-2023  (pdf)
OME nr. 5511 din 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare an scolar 2022-2023 (pdf)