Tipuri de evaluare externă

26 feb. 2021 Sinteza fiselor de evaluare institutionala acreditare (pdf)
26 feb. 2021 Sinteza fiselor de evaluare institutionala_autorizare_se abroga (pdf)
11 feb. 2021 RAEI - MODEL (zip)
09 feb. 2021 INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
09 feb. 2021 INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)
09 feb. 2021 INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
09 feb. 2021 INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)
01 feb. 2021 Tarife de evaluare ARACIP (pdf)
01 feb. 2021 Tarife de evaluare ARACIP (pdf)
01 feb. 2021 Tarife de evaluare ARACIP (pdf)