Tipuri de evaluare externă

Ordin nr. 4975 - 30.08.2022 - privind obținerea acordului ARACIP de înființare în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri - discipline spotive (pdf)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta CONFORM OME nr.3958 - .2022 (docx)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta - CONFORM O.M.E nr.3958 - .2022 (docx)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Instrucțiunea nr 2_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea acreditării (pdf)
Instructiunea 1_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea autorizații de funcționare provizorie (pdf)