Tipuri de evaluare externă

Ordin nr. 6217 din 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare an școlar 2023-2024 (pdf)
Adresa nr. 7876 - 15.11.2022 - În atenția ISJ - ISMB privind aprobarea Metodologiei de evaluare în vederea înscrierii în Registrul national al furnizorilor de educatie timpurie antepreșcolară (pdf)
Model ,,Înștiințare școlarizare la nivel antepreșcolar'' (doc)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Ordin nr. 4975 - 30.08.2022 - privind obținerea acordului ARACIP de înființare în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri - discipline spotive (pdf)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)