Tipuri de evaluare externă

Cerere de monitorizare în vederea extinderii activității de învățământ (doc)
Cerere de monitorizare în vederea reorganizării unității de învățământ (doc)
Ordin nr. 6217 din 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare an școlar 2023-2024 (pdf)
Adresa nr. 7876 - 15.11.2022 - În atenția ISJ - ISMB privind aprobarea Metodologiei de evaluare în vederea înscrierii în Registrul national al furnizorilor de educatie timpurie antepreșcolară (pdf)
Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul pentru antepreșcolar 2022 (docx)
Cerere AFP_nivel nou ANTEPRESCOLAR (doc)
Cerere AFP_unitate noua nivel ANTEPRESCOLAR (doc)
Fisa tip pentru o noua unitate de invatamant_ 2022 (docx)
Fisa tip pentru o unitate de invatamant existenta _ 2022 (docx)
Model ,,Înștiințare școlarizare la nivel antepreșcolar'' (doc)