Tipuri de evaluare externă

ORDIN nr. 6469 - 27.12.2022 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
Cerere AFP_01.09.2023 unitate existenta_ANTEPRESCOLAR (doc)
Cerere AFP_ 01. 09. 2023 unitate noua_ANTEPRESCOLAR (doc)
Fișă-tip pentru o nouă unitate de învățământ_04.09.2023 (docx)
Fisa tip monitorizare schimbare sediu - 04.09.2023 (docx)
Fisa tip monitorizare - extindere sediu - 04.09.2023 (docx)
Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul pentru antepreșcolar_01.09.2023 (docx)
Raport de evaluare interna_scoli in alte sisteme_01.09.2023 (doc)
Fisa tip sistem educational din alta tara_01.09.2023 (doc)
Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special_septembrie_01.09.2023 (docx)