Tipuri de evaluare externă

11 mar. 2021 Notă privind derularea activităților de evaluare externă în perioada 1 sept. 2020 - 31 august 2021 (pdf)
04 mar. 2021 Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special (docx)
04 mar. 2021 OMECS nr. 3800 din 7 mai 2015 - procedură de înscriere (pdf)
04 mar. 2021 HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
04 mar. 2021 RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2020 - 2021 (doc)
04 mar. 2021 Fisa tip sistem educational din alta tara (doc)
04 mar. 2021 Tarife de evaluare ARACIP (pdf)
26 feb. 2021 Sinteza fiselor de evaluare institutionala acreditare (pdf)
26 feb. 2021 Sinteza fiselor de evaluare institutionala acreditare (pdf)
26 feb. 2021 Sinteza fiselor de evaluare institutionala_autorizare (pdf)