Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

29 sept. 2021 RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2021 - 2022 (doc)
04 mar. 2021 Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special (docx)
04 mar. 2021 OMECS nr. 3800 din 7 mai 2015 - procedură de înscriere (pdf)
04 mar. 2021 HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
04 mar. 2021 RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2020 - 2021 (doc)
04 mar. 2021 Fisa tip sistem educational din alta tara (doc)
04 mar. 2021 Tarife de evaluare ARACIP (pdf)