Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

03 aug. 2022 Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
06 ian. 2022 ORDIN nr. 5856-21.12.2021 - Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ coresp. unui sistem educaţional din altă țară (pdf)
29 sept. 2021 RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2021 - 2022 (doc)
04 mar. 2021 Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special (docx)
04 mar. 2021 OMECS nr. 3800 din 7 mai 2015 - procedură de înscriere (pdf)
04 mar. 2021 HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
04 mar. 2021 RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2020 - 2021 (doc)
04 mar. 2021 Fisa tip sistem educational din alta tara (doc)