Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

Funcționarea în România a unităților școlare din alte sisteme de învățământ

Fisa tip sistem educational din alta tara_septembrie 2022 (doc)
Cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special_septembrie 2022 (docx)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
ORDIN nr. 5856-21.12.2021 - Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ coresp. unui sistem educaţional din altă țară (pdf)
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2021 - 2022 (doc)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ an şcolar 2020 - 2021 (doc)