Ce trebuie să știu despre funcționarea legală a unitaților de învățământ

OMEC nr. 5338 din 11 octombrie 2006 (pdf)
OMEC nr. 5337 din 11 octombrie 2006 (pdf)
OMEC nr. 4488 din 9 iunie 2020 (pdf)
HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 (pdf)
HG nr. 71 din 14 iunie 2009 (pdf)
HG nr. 1.258 din 18 octombrie 2005 (pdf)
LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (pdf)
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (pdf)
OMEN nr. 4044 din 24 mai 2019 (pdf)
OMEN nr. 3668 din 14 martie 2019 (pdf)