Ce trebuie să știu despre funcționarea legală a unitaților de învățământ

29 dec. 2020 HG nr. 71 din 14 iunie 2009 (pdf)
29 dec. 2020 HG nr. 1.258 din 18 octombrie 2005 (pdf)
29 dec. 2020 LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (pdf)
29 dec. 2020 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (pdf)
01 oct. 2020 Raport de evaluare interna_scoli in alte sisteme_2020_2021 (doc)
29 dec. 2020 OMEN nr. 4044 din 24 mai 2019 (pdf)
29 dec. 2020 OMEN nr. 3668 din 14 martie 2019 (pdf)
29 dec. 2020 OMEN nr. 3667 din 14 martie 2019 (pdf)
29 dec. 2020 OMEN nr. 3412 din 19 martie 2013 (pdf)
29 dec. 2020 OMECTS nr. 6517 din 19 decembrie 2012 (pdf)